Chậu composite trồng kim ngân thần tài

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Warm Concrete)

11,999,000₫

CÒN 1 NHƯ HÌNH - [GỐC 5XL] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Timaru 57 (Dust - Sóng cát)

12,399,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite OLDHAM (Warm Concrete - D49xH39cm)

3,900,000₫