Chậu composite trồng kim ngân thần tài

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 1X + Chậu composite Arapuni 77 (Soft Grey)

12,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Lead - Màu chì)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X+ Chậu composite Esteras York 76 (Rust)

8,990,000₫

[NEW] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 3X + Chậu composite Esteras Timaru 57 (Dust - Sóng cát)

16,990,000₫

[NEW] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 1X + Chậu composite Esteras Timaru (Dust - Sóng cát)

12,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Basalt Black - Đen Bazan)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Arnhem 47 (Black - Đen hoa cương)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài (2X) + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 4X + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

19,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 3X + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

16,990,000₫

[NEW] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Timaru (Dust - Sóng cát)

16,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài (1X) + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

11,990,000₫

[Còn 1 như hình] [MUA 1 TẶNG 1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài Ngũ Long (3X) + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Black- Đen hoa cương)

19,990,000₫

[Còn 1 như hình] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Warm Concrete - màu Xi măng)

16,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài XL + Chậu composite Surrey 67 (Basalt Black)

12,990,000₫

[Còn 1 như hình] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 3X + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

19,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite AMERSOFT 67 (Taupe)

13,990,000₫