Chậu composite trồng kim ngân nhỏ

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (size L) + Chậu composite 1133 (Xám lông chuột mờ)

4,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi L + Chậu composite 1133 (Đen bóng)

4,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Xám lông chuột mờ)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 (Trắng bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 (Vân gỗ mun)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 D45 (Xám lông chuột bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L)+ Chậu composite Anber 1133 (Bạc bóng)

3,990,000₫

Kim ngân chân voi nhỏ + Chậu composite 1026 (Bạc bóng)

1,250,000₫