Chậu composite trồng kim ngân chân voi

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (1X) + Chậu composite Almelo (Black - Đen hoa cương)

9,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (2X) + Chậu composite Almelo (Black - Đen hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (2X) + Chậu composite Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (2X) + Chậu composite Almelo (Taupe)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (2X) + Chậu composite Esteras Almelo (Dark Grey - Xám sẫm hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (size L) + Chậu composite 1133 (Xám lông chuột mờ)

4,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi 2X + Chậu composite Esteras Clare (Graphite)

14,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi 2X + Chậu composite Esteras Clonmel (Warm Concrete - Màu xi măng)

12,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi 2X + Chậu composite Esteras TIMARU 57 (Dust - Sóng cát)

16,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi L + Chậu composite 1133 (Đen bóng)

4,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi XL + Chậu composite Esteras APITI 50 (Soft Grey)

7,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi XL + Chậu composite Esteras Donegal (Lead)

11,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (Size 4X) + Chậu composite Esteras Lisburn 57 (Basalt Black - Đen Bazan)

29,990,000₫

Kim ngân chân voi nhỏ + Chậu composite 1026 (Bạc bóng)

1,250,000₫