Chậu composite trồng kim ngân

[SALE] [GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Anber 1133 (Xám mờ - D45xH56cm)

5,990,000₫ 7,990,000₫

[SALE] [GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Anber 1133 (Vàng Gold - D45xH56cm)

5,990,000₫ 7,990,000₫

[GỐC 6X - 2] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Cream White)

17,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Anber 1133 (Xám kim loại mờ - D60xH71cm)

11,990,000₫

[GỐC 6X - 1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

17,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Lead - Màu chì)

13,990,000₫

[GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite 6668 (Đỏ đô - D47xH76cm)

9,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite MANAKAU (Soft Grey - D47xH47cm)

9,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Almelo 57 (Black- D57xH57cm)

11,990,000₫

[GỐC 5X-1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

14,990,000₫

[GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

14,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey- D57xH57cm)

14,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey- D57xH57cm)

14,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite WATFORD (Warm Concrete - D57xH57cm)

14,990,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite OLDHAM (Warm Concrete - D49xH39cm)

6,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras THOLEN (D60xH87cm - Facet Black)

17,990,000₫