Chậu composite trồng hoa trang vàng (mẫu đơn)

[+ Tự tưới] Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

4,490,000₫

[+ Tự tưới] Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

4,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Hoa trang vàng + Chậu composite AMERSOFT 67 (Black - Đen hoa cương)

4,990,000₫