Chậu composite trồng đế vương đỏ

Đế vương đỏ + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫