Chậu composite trồng đại phú gia

Đại phú gia + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Xám lông chuột bóng)

3,900,000₫

Đại phú gia + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

3,500,000₫

[+Tự tưới ASD] Đại phú gia + Chậu composite Surrey (D37xH67cm - Basalt Black)

3,490,000₫