Chậu composite trồng bàng singapore

[+Tự tưới ASD] Bàng Singapore + Chậu composite 1133 (Đen bóng)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Bàng Singapore + Chậu composite 1133 (Đỏ đô)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Bàng Singapore + Chậu composite 1133 (Xám kim loại mờ)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Bàng Singapore + Chậu composite 1133 (Xám lông chuột bóng)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Bàng Singapore + Chậu composite 6668 (Đen bóng)

4,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Bàng Singapore + Chậu composite AMERSOFT (Taupe)

4,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Bàng Singapore + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Vân gỗ)

3,490,000₫