Chậu composite sơn mờ trồng cây phát tài

[+Tự tưới ASD] Phát tài gốc lớn + Chậu composite Anber 1133 H56 (Xám lông chuột mờ)

5,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Anber 1025 (Xám lông chuột mờ - W28xH71cm)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1014 (Đen mờ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1025 (W28xH71cm - Xám lông chuột mờ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Xám lông chuột mờ)

3,490,000₫