Chậu composite sơn mờ

Cau Hawai + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫

Đế vương đỏ + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫

Kim phát tài lớn + Chậu composite Anber 1133 (Xám kim loại mờ - D45xH56cm)

2,990,000₫

Lưỡi hổ xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Xám kim loại mờ - W28xH71cm)

2,990,000₫

Phát tài gốc lớn + Chậu composite Anber 1133 (Xám kim loại mờ - D45xH56cm)

8,990,000₫

Trầu bà thái + Chậu composite SE8889 (Nâu cafe mờ)

2,190,000₫

Trầu bà thái + Chậu composite SE8889 (Trắng mờ)

2,190,000₫