Chậu composite sơn bóng trồng trầu bà leo cột

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (Bạc bóng - D45xH56cm)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (Trắng bóng - D45xH56cm)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (Vàng Gold bóng)

3,990,000₫