Chậu composite sơn bóng trồng sẵn kim ngân

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 (Trắng bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 D45 (Xám lông chuột bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L)+ Chậu composite Anber 1133 (Bạc bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

8,990,000₫