Chậu composite sơn bóng trồng cau thái

[+Tự tưới ASD] Cau thái lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đỏ đô bóng)

2,990,000₫ 3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau thái lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau thái lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Xám lông chuột bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau thái lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm -Bạc bóng)

2,990,000₫

Cau thái nhỏ + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Xám lông chuột bóng)

2,900,000₫