Chậu composite màu vân gỗ trồng trầu bà leo cột ống

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Vân gỗ)

2,990,000₫