Chậu composite màu vân gỗ trồng cau nhật

[+Tự tưới ASD] Cau nhật lớn (hàng tuyển) + Chậu composite Anber 6668 (Vân gỗ mun)

3,490,000₫