Chậu composite màu bóng trồng lộc vừng

Lộc vừng bonsai cánh phượng + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

6,900,000₫