Chậu composite hình tròn

[+Tự tưới ASD] Lan ý + Chậu composite Arapuni (Smoke Black)

2,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Arapuni 77 (Soft Grey)

16,900,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Dark Grey- D57xH57cm)

12,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite WATFORD (Warm Concrete - D57xH57cm)

16,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Black- D57xH57cm)

16,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

13,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 5X-1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

12,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

14,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

12,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Timaru 57 (Dust - Sóng cát)

9,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 6X - 1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

19,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 6X - 2] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Cream White)

12,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 6X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

19,990,000₫