Chậu composite giả đá trồng sẵn kim ngân

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (2X) + Chậu composite Esteras Almelo (Dark Grey - Xám sẫm hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi 2X + Chậu composite Esteras Clare (Graphite)

14,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi 2X + Chậu composite Esteras Clonmel (Warm Concrete - Màu xi măng)

12,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi 2X + Chậu composite Esteras TIMARU 57 (Dust - Sóng cát)

16,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi XL + Chậu composite Esteras APITI 50 (Soft Grey)

7,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi XL + Chậu composite Esteras Donegal (Lead)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc Lộc Thọ + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

8,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite Esteras Watford 57 (Warm Concrete)

7,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ 2X + Chậu composite Esteras TIMARU (Dust - Sóng cát)

9,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ XL + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Black)

7,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc Lộc Thọ XL + Chậu composite Esteras APITI 50 (Soft Grey)

5,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (Size 6X) + Chậu composite Esteras Lisburn 57 (Basalt Black - Đen Bazan)

29,990,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

12,990,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Timaru (Dust - Sóng cát)

12,990,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras VELSEN 60 (Facet Black)

17,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

14,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Arnhem 47 (Black - Đen hoa cương)

10,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Basalt Black - Đen Bazan)

13,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Lead - Màu chì)

13,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Warm Concrete - màu Xi măng)

13,990,000₫