CÂY TRỒNG SẴN CHẬU COMPOSITE MÀU GIẢ ĐÁ

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Timaru (Dust - Sóng cát)

9,990,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras VELSEN 60 (Facet Black)

11,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Arnhem 47 (Black - Đen hoa cương)

11,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Basalt Black - Đen Bazan)

11,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Lead - Màu chì)

11,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras THOLEN (D60xH87cm - Facet Black)

17,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Timaru (Dust - Sóng cát)

11,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Black- D57xH57cm)

16,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey- D57xH57cm)

14,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey- D57xH57cm)

14,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

15,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Lead - Màu chì)

13,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Warm Concrete)

13,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Timaru 57 (Dust - Sóng cát)

13,990,000₫

[GỐC 5X-1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

14,990,000₫

[GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

17,990,000₫

[GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

14,990,000₫