CÂY TRỒNG SẴN CHẬU COMPOSITE MÀU GIẢ ĐÁ

[+Tự tưới ASD] Cau nhật lớn (hàng tuyển) + Chậu composite Esteras Arapuni (D47xH77cm - Soft Grey)

6,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật LỚN (hàng tuyển)+ Chậu composite Esteras Arapuni (D47xH77cm - Dark Chocolate)

6,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật lớn (tuyển) + Chậu composite Esteras APITI (Soft Grey - D50xH50cm)

6,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi 2X + Chậu composite Esteras Clare (Graphite)

14,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi 2X + Chậu composite Esteras TIMARU 57 (Dust - Sóng cát)

16,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi XL + Chậu composite Esteras APITI 50 (Soft Grey)

7,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi XL + Chậu composite Esteras Donegal (Lead)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc Lộc Thọ + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

8,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ XL + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Black)

7,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc Lộc Thọ XL + Chậu composite Esteras APITI 50 (Soft Grey)

5,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài (1X) + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài (2X) + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Arnhem 47 (Black - Đen hoa cương)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Basalt Black - Đen Bazan)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Lead - Màu chì)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X+ Chậu composite Esteras York 76 (Rust)

8,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 3X + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

16,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 4X + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

19,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Lộc vừng hoa đỏ + Chậu composite Esteras Heerle (D87xH67cm - Black đen hoa cương)

18,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Lộc vừng hoa đỏ + Chậu composite Esteras Heerle (D87xH67cm - Màu xám hoa cương Grey)

18,990,000₫