Chậu cây composite hàng hiếm

[+ Tự tưới] Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

4,490,000₫

[+ Tự tưới] Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

4,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài gốc lớn + Chậu composite Anber 1133 H56 (Xám lông chuột mờ)

5,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Bàng Singapore + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Vân gỗ)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (1X) + Chậu composite Almelo (Black - Đen hoa cương)

9,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (2X) + Chậu composite Almelo (Black - Đen hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (2X) + Chậu composite Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi XL + Chậu composite Esteras APITI 50 (Soft Grey)

7,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

8,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc Lộc Thọ + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

8,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc Lộc Thọ XL + Chậu composite Esteras APITI 50 (Soft Grey)

5,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài (1X) + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài (2X) + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 1X + Chậu composite Arapuni 77 (Soft Grey)

12,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Arnhem 47 (Black - Đen hoa cương)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Basalt Black - Đen Bazan)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Lead - Màu chì)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X+ Chậu composite Esteras York 76 (Rust)

8,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 3X + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

16,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 4X + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

19,990,000₫