Chậu cây cao cấp trang trí nội thất

[+Tự tưới ASD] Lan ý + Chậu composite Arapuni (Smoke Black)

2,990,000₫

Bạch mã hoàng tử + Chậu composite Esteras Maheno (Rusty Brown - D42xH47cm)

4,990,000₫