CÂY TRỒNG SẴN CHẬU COMPOSITE SƠN BÓNG

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

4,990,000₫

Đại phú gia + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

3,490,000₫

Đại phú gia + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Xám kim loại bóng)

3,490,000₫

Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

4,990,000₫

Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

4,990,000₫