CÂY TRỒNG SẴN CHẬU COMPOSITE MÀU VÂN GỖ

[+Tự tưới ASD] Bàng Singapore + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Vân gỗ)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật lớn (hàng tuyển) + Chậu composite Anber 6668 (Vân gỗ mun)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 (Vân gỗ mun)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Anber 1025 (Vân gỗ - W28xH71cm)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Vân gỗ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1025 (Vân gỗ - W28xH71cm)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Vân gỗ)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Vân gỗ)

2,990,000₫

Đại phú gia + Chậu composite 6668 (D45xH76cm - Vân gỗ mun)

3,900,000₫

Ngũ gia bì + Chậu composite 6668 (Vân gỗ mun)

3,900,000₫