Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Wood Rings | Ruột gỗ

[+Tự tưới ASD] Lan ý + Chậu composite Arapuni (Smoke Black)

2,500,000₫

Lan ý nhỏ + Chậu composite Arapuni (Soft Grey - D35xH57cm)

2,500,000₫