Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Wood Rings | Ruột gỗ

[+Tự tưới ASD] Lan ý + Chậu composite Arapuni (Smoke Black)

2,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Arapuni 77 (Soft Grey)

12,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Arapuni 77 (Soft Grey)

15,900,000₫

Lan ý nhỏ + Chậu composite Arapuni (Soft Grey - D35xH57cm)

2,990,000₫