Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Warm Concrete | Xi măng

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite OLDHAM (Warm Concrete - D49xH39cm)

3,900,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Clare 47 (Graphite)

10,900,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite WATFORD (Warm Concrete - D57xH57cm)

12,900,000₫

[SALE] [GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Warm Concrete)

11,999,000₫

Hoa giấy + Chậu composite Esteras Gillingham (Warm Concrete - L77xW37xH37cm)

3,990,000₫