Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Warm Concrete | Xi măng

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi 2X + Chậu composite Esteras Clonmel (Warm Concrete - Màu xi măng)

12,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite Esteras Watford 57 (Warm Concrete)

7,990,000₫

[Còn 1 như hình] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Warm Concrete - màu Xi măng)

16,990,000₫