Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Smartline Black | Đen hoa cương

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (1X) + Chậu composite Almelo (Black - Đen hoa cương)

9,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (2X) + Chậu composite Almelo (Black - Đen hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (2X) + Chậu composite Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ XL + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Black)

7,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột ống lớn + Chậu composite giả đá Esteras - Heerle (Black)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột ống lớn + Chậu composite giả đá Esteras ALKMAAR (Black)

2,990,000₫