Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Ripple Marks | Sóng cát

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Timaru (Dust - Sóng cát)

9,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Timaru (Dust - Sóng cát)

11,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Timaru 57 (Dust - Sóng cát)

13,990,000₫