Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Cliffs | Vách đá

[+Tự tưới ASD] Cau nhật lớn (tuyển) + Chậu composite Esteras APITI (Soft Grey - D50xH50cm)

6,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi XL + Chậu composite Esteras APITI 50 (Soft Grey)

7,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc Lộc Thọ + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

8,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc Lộc Thọ XL + Chậu composite Esteras APITI 50 (Soft Grey)

5,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài gốc lớn + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

9,490,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras VELSEN 60 (Facet Black)

17,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

19,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

19,990,000₫

[GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

22,990,000₫

[GỐC 6X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

26,990,000₫

[GỐC 8X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

29,900,000₫