Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Cliffs | Vách đá

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

11,900,000₫

[GỐC 5X-1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

16,999,000₫

[GỐC 6X - 2] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Cream White)

15,900,000₫

[GỐC 6X-2] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

16,900,000₫

[GỐC 6X-3] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

16,900,000₫

[GỐC 6XL] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

16,900,000₫

[GỐC 8X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite APITI 60 (Soft Grey)

18,900,000₫

[GỐC 8XL] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 70 (Soft Grey)

19,900,000₫

Trạng nguyên lớn + Chậu composite Esteras APITI (Soft Grey - D50xH50cm)

3,900,000₫