Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Cliffs | Vách đá

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

13,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 5X-1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

12,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

14,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

12,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 6X - 1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

19,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 6X - 2] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Cream White)

12,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 6X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

19,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 6X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

13,990,000₫

Trạng nguyên lớn + Chậu composite Esteras APITI (Soft Grey - D50xH50cm)

7,990,000₫