Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Basalt Black | Đen bazan

[+Tự tưới ASD] Đại phú gia + Chậu composite Surrey (D37xH67cm - Basalt Black)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài XL + Chậu composite Surrey 67 (Basalt Black)

12,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài sọc thái + Chậu composite Surrey (D37xH67cm - Basalt Black)

3,490,000₫