Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn mờ | Trắng mờ

Trạng nguyên + Chậu composite 6668 (D45xH76cm - Trắng mờ)

4,490,000₫

Trầu bà thái + Chậu composite SE8889 (Trắng mờ)

2,190,000₫