Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn mờ | Đen mờ

Cau Hawai + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫

Đại phú gia + Chậu composite 6668 (D45xH76cm - Đen mờ)

4,490,000₫

Đế vương đỏ + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫

Lưỡi hổ xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Đen mờ - W30xH76cm)

2,990,000₫