cskh@anber.vn HCM 0919230044 | HN 0919834411 | Doanh nghiệp: 0888537788 Tra cứu đơn hàng

Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn mờ | Đen mờ

Anber Wood | Bàng Singapore + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Đen mờ)

2,999,000₫

Anber Wood | Đế vương đỏ + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Đen mờ)

2,999,000₫

Anber Wood | Kim phát tài + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Đen mờ)

2,999,000₫

Anber Wood | Lưỡi hổ + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Đen mờ)

2,999,000₫

Cau Hawai + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫

Cây Đế vương đỏ + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,999,000₫

Cây Trầu bà cột + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,999,000₫

Đại phú gia + Chậu composite 6668 (D45xH76cm - Đen mờ)

4,490,000₫