Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn mờ | Xám lông chuột mờ

[+Tự tưới ASD] Phát tài gốc lớn + Chậu composite Anber 1133 H56 (Xám lông chuột mờ)

5,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật lớn (hàng tuyển) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Xám lông chuột mờ)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật nhỏ (hàng tuyển) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Xám lông chuột mờ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (size L) + Chậu composite 1133 (Xám lông chuột mờ)

4,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Xám lông chuột mờ)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite Anber 1133 (D60xH71cm - Xám lông chuột mờ)

7,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Lưỡi hổ xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Xám lông chuột mờ - W28xH71cm)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Anber 1025 (Xám lông chuột mờ - W28xH71cm)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1025 (W28xH71cm - Xám lông chuột mờ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Xám lông chuột mờ)

3,490,000₫