Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn bóng | Xám lông chuột bóng

[+Tự tưới ASD] Bàng Singapore + Chậu composite 1133 (Xám lông chuột bóng)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật lớn (hàng tuyển) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Xám lông chuột bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật nhỏ (hàng tuyển) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Xám lông chuột bóng)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 D45 (Xám lông chuột bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Anber 1025 (W28xH71cm - Xám lông chuột bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Xám lông chuột bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1021 (Xám lông chuột bóng - W30xH51cm)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1014 (W30xH76cm - Xám lông chuột bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Xám lông chuột bóng)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Xám lông chuột bóng)

2,990,000₫

Đại phú gia + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Xám lông chuột bóng)

3,900,000₫

Phát tài núi LỚN xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1021 (Xám lông chuột bóng - W45xH71cm)

5,900,000₫