Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn bóng | Vàng gold

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (Vàng Gold bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Vàng Gold)

2,990,000₫

[CÒN 1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite Anber 1133 (Vàng Gold)

19,990,000₫

Kim ngân bính dính (cổ thụ) + Chậu composite Anber 1681 (Vàng Gold)

16,000,000₫