Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn bóng | Trắng bóng

[+ Tự tưới] Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

4,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật lớn (hàng tuyển) + Chậu composite Anber 1133 (Trắng bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật nhỏ (hàng tuyển) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau thái lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 (Trắng bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

8,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Trắng bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Trắng bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1014 (Trắng bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (Trắng bóng - D45xH56cm)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (Trắng bóng)

2,990,000₫

[B04 - Còn 1 như hình] Sung bonsai có quả + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

29,990,000₫

[B05 - Còn 1 như hình] Sung bonsai có quả + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

29,990,000₫

[SALE] [+Tự tưới ASD] Sung bonsai có quả + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

16,990,000₫

Đại phú gia + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

3,500,000₫

Lộc vừng bonsai cánh phượng + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

6,900,000₫

Phát tài núi LỚN + Chậu composite Anber 1021 (Trắng bóng - W37xH61cm)

4,900,000₫

Phát tài thái + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

2,900,000₫

Vạn niên tùng + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

9,990,000₫