Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn bóng | Trắng bóng

Đại phú gia + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

3,490,000₫

Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

4,990,000₫

Phát tài thái + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

2,900,000₫