Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn bóng | Đỏ đô bóng

[GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite 6668 (Đỏ đô - D47xH76cm)

9,990,000₫

Trạng nguyên lớn + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô - D45xH56cm)

3,990,000₫