Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn bóng | Đỏ đô bóng

[+Tự tưới ASD] Bàng Singapore + Chậu composite 1133 (Đỏ đô)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật nhỏ (hàng tuyển) + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau thái lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đỏ đô bóng)

2,990,000₫ 3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ [cổ thụ] + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô - D60xH71cm)

8,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim phát tài lớn + Chậu composite Anber 1649 (Đỏ đô)

2,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1025 (Đỏ đô)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô)

2,990,000₫

[NEW] [+Tự tưới ASD] Phát tài thái xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Đỏ đô bóng)

2,990,000₫