Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn bóng | Đen bóng

[+ Tự tưới] Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

4,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Bàng Singapore + Chậu composite 1133 (Đen bóng)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Bàng Singapore + Chậu composite 6668 (Đen bóng)

4,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật lớn (hàng tuyển) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Cau nhật nhỏ (hàng tuyển) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Đuôi công xen cỏ lan chi + Chậu composite Anber 1025 (W28xH71cm - Đen bóng)

2,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi L + Chậu composite 1133 (Đen bóng)

4,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ (size L) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Đen bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (Đen bóng)

2,990,000₫

Nha đam (Lô hội) + Chậu composite SE8889 (Đen bóng)

2,500,000₫

Tắc kè nhật + Chậu composite SE8889 (Đen bóng)

2,500,000₫

Trạng nguyên + Chậu composite 6668 (Đen bóng)

3,900,000₫