Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn bóng | Đen bóng

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

4,990,000₫

Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

4,990,000₫

Trạng nguyên + Chậu composite 6668 (D45xH76cm - Đen bóng)

4,490,000₫

Trạng nguyên + Chậu composite 6668 (Đen bóng)

3,900,000₫